smart-trafikk-kontroll

Smart Trafikk Kontroll

Automatisk utvelgelse av kjøretøy til kontroll

Smart Trafikk Kontroll
Er et enkelt skalerbart IT-system utarbeidet av Euroskilt og Triona som automatisk velger ut kjøretøy til kontroll.

Les mer her