Skilt 906 Hindermarkering

Skilt 906 Hindermarkering anvendes for å markere sidehindre som kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevringer av vegbanen, og trafikkøyer. Faste sidehindre kan være stolper, brukar, pilarer o.l. Vanlige innsnevringer er smale bruer, tunnelåpninger, overganger til redusert vegstandard og kjørefeltavslutninger.

Prodnr.
Info
Pris
Antall
41514090153
Gummifot for skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", sort, 15 kg
130,00
41590140921
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, tosidig, V/H, uten fot
199,00
41590140922
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, tosidig, V/V, uten fot
199,00
41590140911
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, ensidig, uten fot
237,00
41514090011
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, ensidig med fot
287,00
41514090021
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, tosidig, V/H, med fot
287,00
41514090221
Skilt 906 Hindermarkering "sebraflex", refleksklasse 3, tosidig, V/V, med fot
287,00


Våre avdelinger
Vi har kontorer over hele Norge