Sperrebukk, tre med refleks

Sperrebukk kan i flg. håndbok 062 fra Vegdirektoratet benyttes som en visuell horisontal markering i kombinasjon med sperrebukk og lignende. Den skal være godt synlig, også i mørke, og kan suppleres med varselykter.

Sperrebukk og plank er i seg selv ikke varslings- eller sikringsutstyr

Prodnr.
Info
Pris
Antall
41512240040
Sperrebukk, tre med refleks
504,00


Våre avdelinger
Vi har kontorer over hele Norge