Alle med organisasjonsnummer må fylle ut dette feltet.

Fyll ut leveringsadressen dersom den er anderledes enn adressen over: