Merkeprodukter

Det finnes flere måter å merke områder på bakken selv. Euroskilt fører merkespray, som er en midlertidig veimerking og prefabrikert termoplast som man brenner fast i asfalten for et mer varig resultat. Termoplasten leveres også som ferdige symboler, som f.eks. filer, handicapsymbol etc.

Merketralle Mercalin

Linjespray 500 ml

Merketralle for gressbanemerking

Tracing sport, merkespray for gressbane

Merkespray 500 ml

Spray, RAL

Graffitifjerner

Tynner, 10 liter

Veimerkemaling, 20 l spann

Termoplast, hvit linje

Termoplast, gul linje, 10 cm x 1 m

Termoplast, vikesymbol, 50x60 cm

Termoplast, HC-symbol, 1 ,0 m

Termoplast, pil 5 m rett

Termoplast, pilhode rett

Termoplast, pil 5 m, bøyd

Termoplast, pilhode 5 m, bøyd

Termoplast, Stopp, 1,6 m

Termoplast, Buss, 1,6m

Termoplast, Taxi, 1,6 m

Termoplast, sykkelsymbol, 1,0 m

Primer Viaxi for termoplast på betong