Euroskilt Handlekurv

Triptellere og friksjonsmålere

Statens vegvesen krever at det måleutstyret som benyttes til friksjonsmåling skal vise stabile måleverdier for friksjon over tid. Alt måleutstyr skal kalibreres minst èn gang per vintersesong. I hht til kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenør krever Statens vegvesen at de som skal utføre friksjonsmålinger på veg i forbindelse med vinterdriften deltar på opplæring i friksjon og friksjonsmåling. Denne opplæringen gjennomføres samtidig med kalibrering av friksjonsmålere som vil foregå hver vinter. Statens vegvesen har ansvaret for opplæringen som vil bli tilpasset brukernes behov.

I tillegg til standardprodukter fra Trippi Oy kan vi også tilby produkttilpasninger som for eks når behovet nesten, men ikke helt er ivaretatt i eksisterende produkter. Vi kan om ønskelig også tilby mer omfattende tilpasninger, i tillegg til FoU-tjenester for nye (eller relaterte) produkter.

Tilleggsutstyr:
Temperaturmåler
RS 232C kommunikasjon
Printerutgang
Ekstra desimal-indikasjon

Eltrip 65n-serien

Coralba-serien