Euroskilt Handlekurv
tjenester-og-utleie

Tjenester og Utleie

Å sikre dine kollegaer såfremt som myke trafikanter og vegtrafikk er viktig. Det finnes mange valgmuligheter i vårt sortiment og vi kan bistå med alt fra varslingsplaner, teksting av infoskilt og montering av alle våre produkter!

Utleieprodukter for varsling og sikring av vegarbeid:
For å få nødvendig sikkerhet for arbeidere og trafikanter i et arbeidsområde er det nødvendig at trafikanten gjennom skilting blir forvarslet om arbeidstedet i tide.
Varslingsprodukter vil kunne lede trafikanten forbi arbeidsområdet. Ulike former for trafikkregulering kan være påkrevet.
Tversgående sikring vil hindre villfarende biler å kjører rett inn i anleggsområdet.
Langsgående sikring rammer inn anleggsområdet så trafikken ikke kjører ut av veien og inn i anleggsområdet.
Myketrafikanter må sikres slik at de ikke uforvarende kommer inn i arbeidsområdet

Hvorfor leie?
● Reduserte investeringskostnader
● Mindre kapitalbinding
● Ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller
● Behov for mindre lagerplass
● Reduserte personalkostnader, (lagerhold og håndtering)
● Reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer
● Ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret
● Økt produktivitet
● Egne ressurser brukes i kjernevirksomheten
● God kontroll på leiekostnadene

Brosjyrer:
Tjenester og Utleie
SafeSound
VarioGuard QJ - Langsgående sikring