MiniGuard

Informasjon fra Vegdirektoratet:
«MiniGuard godkjenning er tilbakekalt pga. det ikke tilfredsstiller testkrav i EN1317-2.
Produktet kan fortsatt benyttes for å lede trafikk der rekkverket er ikke nødvendig.»

Dette medfører at produktet ikke lenger er godkjent som langsgående sikring i styrkeklasse T1, T2 eller T3.

MiniGuard standard

MiniGuard, hindermarkeringsskilt

MiniGuard start 1,5 m, m/4 spyd

MiniGuard avslutning 1,5 m, m/ 4 spyd

MiniGuard, forankringsspyd

Mini Guard opptrekksøye til forankringsspyd

MiniGuard, vinkler

Mini Guard fotgjengergjerde, 1,45 m h= 0,8 m, m/brakett

Mini Guard anleggsgjerde, 1,45 m h= 1,6 m, m/brakett