Euroskilt Handlekurv

MiniGuard

Sikring med fysiske tiltak skal blant annet hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr, samt hindre trafikanter å komme inn på arbeidsområdet. Miniguard er ett mobilt stålrekkverk som raskt og enkelt gir fysisk langsgående sikring ved vegarbeid.

Stålrekkverket tilfredsstiller myndighetenes styrkeklasser T1, T2 og T3 for vegarbeid.

Ved bruk av MiniGuard, får du en rask og effektiv sikring av vegarbeidere og trafikanter!

Lett å montere uten bruk av løfteutstyr!

Hvert element leveres med byggelengde 1,5 meter, og koples sammen med låselist uten bruk av verktøy.

200 meter Mini-Guard monteres på ca. 1 time!

Installasjonsmanual, les her

MiniGuard standard

MiniGuard, hindermarkeringsskilt

Mini Guard start 1,5 m, m/4 spyd

Mini Guard avslutning 1,5 m, m/ 4 spyd

MiniGuard, forankringsspyd

Mini Guard opptrekksøye til forankringsspyd

MiniGuard, vinkler

Mini Guard fotgjengergjerde, 1,45 m h= 0,8 m, m/brakett

Mini Guard anleggsgjerde, 1,45 m h= 1,6 m, m/brakett