Euroskilt Handlekurv

Tønsberg

Lager, fabrikk, teknisk produksjonstøtte og prosjektering Distrikt: Hele landet

Euroskilt Tønsberg

Reservatveien 8
3118 Tønsberg


ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Medarbeidere


Håkon Sahlsten

Avdelingsleder / Avd. NTS


hakon.sahlsten@euroskilt.no

Knut Fonn

Avdelingsleder / Avd. produksjon


knut.fonn@euroskilt.no

Hanne Skolby

Logistikk og ordre / Avd. NTS


hanne.skolby@euroskilt.no

Alf Bjørn Lysvik

Produksjonsansvarlig / Avd. produksjon


alf.lysvik@euroskilt.no

Steinar Kalvøy

Produktansvarling / Avd. NTS


steinar.kalvoy@euroskilt.no

Fredrik Wik

Operativ prosjekt- og serviceleder / Avd. produksjon


fredrik.wik@euroskilt.no

Espen Thorbeck

Produksjonssjef / Avd. produksjon


espen.thorbeck@euroskilt.no

Trond Petter Kleven

Produkt- / prosjektleder elektroniske produkter


trond.petter.kleven@euroskilt.no

Bente Løken

Prosjektmedarbeider / Avd. produksjon


bente.loken@euroskilt.no

Anne Line Holt

Prosjektmedarbeider / Avd. produksjon


anne.line.holt@euroskilt.no

Odd-Andreas Bjerke

Produktansvarlig / Avd. NTS


odd.andreas.bjerke@euroskilt.no

Rune Wiborg-Klokkervold

Teknisk produktleder


rune.wiborg.klokkervold@euroskilt.no