Kvalitet og ytre miljø

Kvalitetspolitikk

Med kunden i fokus skal Euroskilt være best på markeds-, produkt- og tjenesteutvikling for å oppnå lønnsom vekst. I vår organisasjon skal det være målrettet og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.
Kvaliteten på våre produkter og tjenester skal møte våre kunders- og øvrige interesseparters krav, herunder gjeldende myndighetskrav. Vi er motivert av resultater og vil kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester. Vi skal forbedre vår lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid.
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.Miljøpolitikk

Euroskilt skal drive sin virksomhet på en slik måte at miljøet i minst mulig grad blir belastet.
Vi vil følge pålagte lover og forskrifter, og jobbe for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.