Euroskilt Handlekurv

Våre verdierRespekt

Respekt for mennesker og organisasjoner er grunnleggende, fordi respekt bidrar til åpenhet, ærlighet og trygghet mellom mennesker og organisasjoner.
Respekt skal ligge til grunn for vårt forhold til kolleger og samarbeidspartnere.Omtanke

Vi blir et sterkt konsern når omtanke er en del av kulturen.
Vi bidrar til dette ved å vise ydmykhet, støtte og en konstruktiv holdningDriv

Driv og engasjement er avgjørende for å oppnå resultater.
Ved å være driftige og vise entusiasme, tiltrekker vi oss kunder, leverandører og de dyktigste medarbeiderne.Integritet

Faglig integritet og kompetanse kjennetegner et ledende konsern.
Vårt omdømme bygges gjennom adferd, faglige råd, kvalitet og presisjon.