Euroskilt Handlekurv

Oppsettingsutstyr

Stolper er den viktigste varianten for bæring av mindre trafikkskilt. Stolpene består av stål eller aluminium, fås i flere lengder og har en standard dimensjon på 60 eller 89 mm. Master for bæring av trafikkskilt benyttes oftest for store skiltflater og variable skilt. Mastene er laget av stål eller aluminium og er ettergivende ved påkjørsel. Betegnelsen "ettergivende mast" kan bare brukes for master som er godkjent i samsvar med europeiske krav og testmetoder for trafikksikkerhetsutstyr. Ettergivende master er konstruert slik at de i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved påkjørsel. Alt oppsettingsutstyr skal være ettergivende dersom det skal plasseres innenfor den definerte sikkerhetssonen, med mindre det er plassert bak rekkverk.

Portaler
En halvportal består av en mast med utliggerarm for bæring av trafikkskilt, mens en helportal består av to ben montert på hver side av kjørebanen med tverrligger for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler.

Norsafe Mast


Opplandsmast med tilbehør


Fundamenter og løsføtter


Stålfundamenter


Stolper med tilbehør


Skiltklammer


Skiltholdere / Utliggere


Portaler


Tunneloppheng


Høydehinder for tunnel-portaler