Euroskilt Handlekurv

Fleksimerke, fleksibel midtdeler
Fleksibel midtdeler brukes for å skille to kjørebaner i motgående kjøreretning. Produktet har til hensikt å øke kjøretøyets avstand fra midtlinjen og gjøre oppmerksom på møtende trafikk.
Produktet gir også en bedre oversikt på mørke veier grunnet innstøpt refleks klasse 3.


Prodnr.
Info
Pris (eks. mva.)
Antall
83402600010
Fleksimerke fleksibelt MIDTSKILLE
1 398,00
83402600020
Fleksimerke fleksibelt SIDEMERKE
1 476,00

Priser er eks. mva.


Våre avdelinger
Vi har kontorer over hele Norge