Euroskilt Handlekurv

Farvannsskilt

Oppsetting av farvannsskilt
Eurskilt anbefaler på det sterkeste at farvannsskilt monteres på Norsafe Mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet.

Hvem har mydighet hvor etter havne- og farvannsloven?
Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunene har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven.

Info om farvannsskilt fra Kystverket på nett:
Les her

Skiltstørrelser
Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm
Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm
Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm

Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200 cm

Her ser der kun noen eksempler:

Farvannsskilt