Euroskilt Handlekurv

Private skilt

Privatrettslige skilt og andre plateskilt
Euroskilt produserer langt flere forskjellige typer skilt enn trafikkskilt. Eksempler på slike skilt kan være merking av parkeringsplasser, skilt til borettslag og merking av bygninger. Plateskilt på bestilling lages av samme materiale som trafikkskilt og har derfor like god kvalitet.

Mer om regelverket rundt privat skilting.

Montering
For å montere skiltene trenger man fundament, stolpe, klammer og topphette.

Flere eksempler på privatsrettslige skilt - les her

Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering - les her


"Barn leker"

​«Lang last», «Bred last» eller «Tung last». ​

"Langt vogntog 22 m"

"Adgang forbudt for uvedkommende"

"Anleggsområde Adgang forbudt"

"Vennligst benytt fortau"

"Markeringsskilt"