Euroskilt Handlekurv

Fareskilt

Farlig sving
Skilt nr. 100.1

Farlig sving
Skilt nr. 100.2

Farlige svinger
Skilt nr. 102.1

Farlige svinger
Skilt nr. 102.2

Bratt bakke
Skilt nr. 104.1

Bratt bakke
Skilt nr. 104.2

Smalere veg
Skilt nr. 106.1

Smalere veg
Skilt nr. 106.2

Smalere veg
Skilt nr. 106.3

Ujevn veg
Skilt nr. 108

Fartshump
Skilt nr. 109

Vegarbeid (Gul-grønn fluor)
Skilt nr. 110

Steinsprut
Skilt nr. 112

Rasfare
Skilt nr. 114.1

Rasfare
Skilt nr. 114.2

Glatt kjørebane
Skilt nr. 116

Farlig vegskulder
Skilt nr. 117

Bevegelig bru
Skilt nr. 118

Kai, strand eller ferjeleie
Skilt nr. 120

Tunnel
Skilt nr. 122

Farlig vegkryss
Skilt nr. 124

Rundkjøring
Skilt nr. 126

Trafikklyssignal
Skilt nr. 132

Planovergang med bom
Skilt nr. 134

Planovergang uten bom
Skilt nr. 135

Avstandsskilt
Skilt nr. 136.1

Avstandsskilt
Skilt nr. 136.2

Avstandsskilt
Skilt nr. 136.3

Jernbanespor
Skilt nr. 138.1

Jernbanespor
Skilt nr. 138.2

Sporvogn
Skilt nr. 139

Avstand til gangfelt
Skilt nr. 140

Barn
Skilt nr. 142

Syklende
Skilt nr. 144

Dyr "Elg"
Skilt nr. 146.1

Dyr "Rein"
Skilt nr. 146.2

Dyr "Hjort"
Skilt nr. 146.3

Dyr "Ku"
Skilt nr. 146.4

Dyr "Sau"
Skilt nr. 146.5

Møtende trafikk
Skilt nr. 148


Skilt nr. 149

Fly
Skilt nr. 150

Sidevind
Skilt nr. 152

Skiløpere
Skilt nr. 154

Ridende
Skilt nr. 155

Annen fare
Skilt nr. 156