Euroskilt Handlekurv

Forbudsskilt

Innkjøring forbudt
Skilt nr. 302

Forbudt for alle kjøretøy
Skilt nr. 306.0

Forbudt for motorvogn
Skilt nr. 306.1

Forbudt for traktor
Skilt nr. 306.3

Forbudt for motorsykkel
Skilt nr. 306.4

Forbudt for lastebil og trekkbil
Skilt nr. 306.5

Forbudt for syklende
Skilt nr. 306.6

Forbudt for gående
Skilt nr. 306.7

Forbudt for gående og syklende
Skilt nr. 306.8

Forbudt for ridende
Skilt nr. 306.9

Forbudt for transport av farlig god
Skilt nr. 308

Forbudt for motorvogn m/ flere enn to hjul og m/ tillatt totalvekt høyere enn anngitt
Skilt nr. 310

Breddegrense
Skilt nr. 312

Høydegrense
Skilt nr. 314

Lengdegrense
Skilt nr. 316

Totalvektgrense for kjøretøy
Skilt nr. 318.1

Totalvektgrense for vogntog
Skilt nr. 318.2

Aksellastgrense
Skilt nr. 320

Boggilastgrense
Skilt nr. 322

Stopp for angitt formål
Skilt nr. 324

Stopp for toll
Skilt nr. 326

Svingeforbud
Skilt nr. 330.1

Svingeforbud
Skilt nr. 330.2

Vendingsforbud
Skilt nr. 332

Forbikjøringsforbud
Skilt nr. 334

Forbikjøringsforbud for lastebil
Skilt nr. 335

Slutt på forbikjøringsforbud
Skilt nr. 336

Slutt på forbikjøringsforbud
Skilt nr. 337

Fartsgrense
Skilt nr. 362

Fartsgrense /Opphevelse Skilt nr. 362/364

Slutt på særskilt fartsgrense Skilt nr. 364

Fartsgrensesone
Skilt nr. 366

Stans forbudt
Skilt nr. 370

Parkering forbudt
Skilt nr. 372

Parkeringssone
Skilt nr. 376.1

Parkeringssone
Skilt nr. 376.2

Skilt nr. 376/378

Slutt på parkeringssone
Skilt nr. 378.1

Skilt nr. 378.2