Euroskilt Handlekurv

Opplysningsskilt

Motorveg
Skilt nr. 502

Motortrafikkveg
Skilt nr. 503

Slutt på motorveg
Skilt nr. 504

Slutt på motortrafikkveg
Skilt nr. 505

Kollektivfelt
Skilt nr. 508.1

Kollektivfelt
Skilt nr. 508.2

Sambruksfelt
Skilt nr. 509

Slutt på kollektivfelt
Skilt nr. 510.1

Slutt på kollektivfelt
Skilt nr. 510.2

Slutt på sambruksfelt
Skilt nr. 511

Holdeplass buss
Skilt nr. 512

Holdeplass sporvogn
Skilt nr. 513

Holdeplass drosje
Skilt nr. 514

Gangfelt
Skilt nr. 516

Sykkelfelt
Skilt nr. 521

Gangveg
Skilt nr. 518

Gang og sykkelveg
Skilt nr. 522

Møteplass
Skilt nr. 524

Sykkelveg
Skilt nr. 520

Envegskjøring
Skilt nr. 526.1

Envegskjøring
Skilt nr. 526.2

Blindveg
Skilt nr. 527.1

Blindveg
Skilt nr. 527.2

Blindveg
Skilt nr. 527.3

Blindveg
Skilt nr. 527.4

Valgfritt kjørefelt
Skilt nr. 528

Sammenfletting
Skilt nr. 530.01

Sammenfletting
Skilt nr. 530.11

Felt for fartsøkning
Skilt nr. 531.102

Felt for fartsøkning
Skilt nr. 531.202

Kjørefelt slutter
Skilt nr. 532.H02

Kjørefelt begynner
Skilt nr. 534.H02

Skilt nr. 536.101 Type 1, 150 x 112 cm

Skilt nr. 538.12 Type 1, 150 x 140 cm

Skilt nr. 538M MS Type 1, 126 x 110 cm

Skilt nr. 540 Type 1, 80 x 60 cm

Skilt nr. 542 Type 1, 80 x 60 cm

Skilt nr. 548 Type 1, 80 x 60 cm

Skilt nr. 550 Type 1, 80 x 60 cm

Skilt nr. 552 LS Type 1, 50 x 50 cm ens

Skilt nr. 552 US Type 3, 40 x 40 cm tosidig

Skilt nr. 555 US Type 1, 60 x 45 cm

Skilt nr. 556 MS Type 1, 80 x 80 cm

Skilt nr. 558 MS Type 1, 80 x 80 cm