Euroskilt Handlekurv

Vikeplikt- og forkjørsskilt

Vikeplikt
Skilt nr. 202

Stopp
Skilt nr. 204

Forkjørsveg
Skilt nr. 206

Slutt på forkjørsveg
Skilt nr. 208

Forkjørskryss
Skilt nr. 210

Vikeplikt overfor møtende kjøret
Skilt nr. 212

Møtende kjørende har vikeplikt
Skilt nr. 214