Euroskilt Handlekurv

Leskur

Fleksible modulsystem

Bruksområdene er holdeplasser for buss, trikk, taxi og jernbane. Kan også anvendes som røykeskur.

Krav til CE-merking for leskur, busskur, sykkelskur og andre tilsvarende konstruksjoner
Krav til CE-merking av prefabrikerte konstruksjoner i stål_og eller aluminium
Les mer om dette på Dibk

Arctic A leskur

Arctic C leskur med konsolltak

Stavanger leskur

Skandum leskur

Aureo leskur

Regio leskur