Skilt i bøyle

Av hensyn til omgivelser og miljø har kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt økt kraftig de siste årene.
I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene myke opp omgivelsene.
Vi har derfor utviklet komplette skilt- og bøylesystemer for normert trafikkskilting.
Ofte brukt i borettslag, industriområder, utenfor kontorbygninger og miljøgater.

Skiltene og oppsettet leveres i aluminium og med mange tilpasningsmuligheter.

Skiltbøylesystemene våre kan tilpasses til alle typer skilt og gir et pent og ensartet uttrykk.

Les vår brosjyre her

Skiltbøyle bakkemontert

Skiltbøyler flaggmonterte for runde skilt

Skiltbøyle flaggmontert 400x400mm

Skiltbøyle flaggmontert 500x1040mm

Skiltbøyle flaggmontert 500x760mm

Skiltbøyle flaggmontert 600x600mm

Skiltbøyle flaggmontert 600x860mm

Skiltbøyle flaggmontert 650x810mm

Skiltbøyle midtmontert 400x400mm RAL

Skiltbøyle midtmontert 500x500mm

Skiltbøyle midtmontert 500x760mm

Skiltbøyle midtmontert 600x600mm

Skiltbøyle flaggmontert 500x500mm

Skiltbøyle midtmontert 500x1040mm RAL

Skiltbøyle midtmontert 800x800mm RAL

Skiltbøyle flaggmontert 500x890mm

Skiltbøyle midtmontert 850x1350mm RAL

Skiltbøyle toppmontert 500x500mm

Skiltbøyle toppmontert 500x760mm RAL

Skiltbøyle toppmontert 600x600mm

Skiltbøyle toppmontert 600x860mm RAL

Klammer for skiltbøyle flaggmontert